National CSIRT-CY | National Computer Security Incident Response Team of Cyprus

Η Εθνική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων προβλέπει την αύξηση της ηλεκτρονικής ασφαλείας ενισχύοντας την προστασία του κυβερνοχώρου των Εθνικών Κρίσιμων Πληροφοριακών Υποδομών, των τραπεζών και των παροχών επικοινωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

16 Ιουλίου 2020

Citrix has published an official statement to deny allegations that the company’s network was breached by a malicious actor who also claims that he was also able to steal customer information.

29 Ιουνίου 2020

The number of daily brute-force attacks against Windows remote desktop service has almost doubled during the pandemic lockdown, telemetry data shows.

24 Ιουνίου 2020

Microsoft acknowledged a new known issue leading to Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) critical system process crashes and forced reboots on some Windows 10 devices.

23 Ιουνίου 2020

Microsoft today announced the general availability of the Office 365 Safe Documents security feature which expands the protection provided by Protected View by checking untrusted documents for risks and known threats.

19 Ιουνίου 2020

Η έκθεση του Εθνικού CSIRT-CY περιγράφει τις τακτικές, τις τεχνικές και τις διαδικασίες (TTPs) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κυβερνοεπίθεσης που στόχευσε δίκτυα της Αυστραλιανής Κυβέρνησης αλλά και του ιδιωτικού τομέα (Πηγή: Australian Cyber ​​Security Centre (ACSC))

17 Ιουνίου 2020

Microsoft released its June 2020 batch of software security updates that patches a total of 129 newly discovered vulnerabilities affecting various versions of Windows operating systems and related products.

06 Μαΐου 2020

Cybercriminals are attacking the computer networks and systems of individuals, businesses and even global organizations at a time when cyber defences might be lowered due to the shift of focus to the health crisis.

24 Απριλίου 2020

Cyber-security firm GreyNoise Intelligence today announced the launch of GreyNoise Alerts, a new free service that will automatically notify you via email when any devices on your organization’s IP address range get hacked and start exhibiting potentially malicious behavior.

24 Απριλίου 2020

Malwarebytes is expanding into privacy with the release of a new Windows VPN service called Malwarebytes Privacy. Malwarebytes plans on offering Mac, iOS, Android, and ChromeOS versions in the future.

20 Μαρτίου 2020

Σε συνέχεια των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο ότι, μεγάλος αριθμός του προσωπικού των οργανισμών Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών χρησιμοποιεί απομακρυσμένη πρόσβαση προς τις υποδομές των υπηρεσιών τους.

21 Φεβρουαρίου 2020

Google reacted severely against nearly 600 Android apps in Play Store that were violating two ad-related policies by kicking them out of the repository.

17 Φεβρουαρίου 2020

Slickwraps has suffered a data breach after a security researcher was able to access their systems and after receiving no response to emails, publicly disclosed how they gained access to the site and the data that was exposed.

14 Φεβρουαρίου 2020

Sextortion scammers are now targeting potential victims with spam sent to their work emails via the Emotet botnet, a distribution channel 10 times more effective than previous ones according to research published today by IBM X-Force.

04 Φεβρουαρίου 2020

A new utility has been released by Japan CERT (computer emergency response team) that allows Windows users to easily check if they are infected with the Emotet Trojan.

31 Ιανουαρίου 2020

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) διοργανώνεται από το δίκτυο Insafe/INHOPE, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής*, με σκοπό να προωθηθεί η ασφαλής και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ειδικότερα ανάμεσα στα παιδιά και τους/τις νέους/νέες. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) εορτάζεται, κάθε χρόνο, τη δεύτερη μέρα, της δεύτερης εβδομάδας, του δεύτερου μήνα (Φεβρουαρίου), όπου εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, ενώνουν τις φωνές τους, με στόχο να ενθαρρύνουν τις θετικές αλλαγές στο Διαδίκτυο και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση, αναφορικά με τα ζητήματα Aσφάλειας στο Διαδίκτυο.

17 Ιανουαρίου 2020

The FBI has seized the WeLeakInfo.com websites for selling subscriptions to data that were exposed in data breaches.

16 Ιανουαρίου 2020

Microsoft released the January 2019 Office security updates, bundling a total of seven security updates and three cumulative updates for five different products, six of them patching flaws allowing remote code execution.

ENISA: Cyber threats require heightened defences

#CyberSecMonth 2017 - Cyber Security in the Home