Κατά τη διάρκεια του 2020, οι κυβερνοεγκληματίες βρήκαν ποικίλους τρόπους εκμετάλλευσης της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο προς όφελός τους. Οι δείκτες δραστηριότητας κυβερνοαπειλών άρχισαν να διαφαίνονται σχεδόν αμέσως μετά την εκδήλωση της πανδημίας.