Επιθέσεις κατά πελατών Κυπριακών Τραπεζικών Ιδρυμάτων

Posted by & filed under Security News, Ειδοποιήσεις.

Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας – Εθνική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων: Από την Τετάρτη 30/09/2020 οι πελάτες Τραπεζικών Ιδρυμάτων της Κύπρου δέχονται επιθέσεις Ηλεκτρονικού Ψαρέματος (Phishing). Οι πελάτες (χρήστες) των τραπεζικών ιδρυμάτων προτρέπονται μέσω κακόβουλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κυρίως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα οποία υπάρχουν λογότυπα και διακριτικά τραπεζικών ιδρυμάτων, να ακολουθήσουν κακόβουλο σύνδεσμο που δήθεν ανήκει στα τραπεζικά… Read more »

North Korean hackers targeting banks worldwide

Posted by & filed under Ειδοποιήσεις.

North Korean hackers tracked as BeagleBoyz have been using malicious remote access tools as part of ongoing attacks to steal millions from international banks according to a joint advisory issued today by several U.S. Government agencies. The joint release says that North Korea’s BeagleBoyz hacking group has once again started robbing banks through remote internet access since February 2020 to… Read more »