Δραστηριότητες CSIRT-CY

 

Σήμερα, 3 Ιουνιού 2020, διεξήχθη διαδικτυακά το 3ο συνέδριο CYpBER 2020 (www.cypber.com) με θεματολογία την ασφάλεια του κυβερνοχώρου σε τρείς σημαντικούς πυλώνες της Κυπριακής Οικονομίας· της Ναυτιλίας, του Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και της Ενέργειας.

 

Ο κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και εκπρόσωποι από την Αρχή Ψηφιακή Ασφάλειας / Εθνικό CSIRT-CY κ. Κώστας Ευθυμίου και κ. Αντρέας Ιακώβου, αντίστοιχα, παρουσίασαν τις δράσεις του οργανισμού σε νομοθετικό, εποπτικό και τεχνικό επίπεδο.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και εκπρόσωποι της Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας/Εθνικό CSIRT-CY έχουν προσκληθεί να παρουσιάσουν τις δράσεις της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας/Εθνικό CSIRT-CY στο 3ο συνέδριο CYpBER 2020 (www.cypber.com) με θεματολογία την ασφάλεια του κυβερνοχώρου σε τρείς σημαντικούς πυλώνες της Κυπριακής Οικονομίας, της Ναυτιλίας, του Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και της Ενέργειας.

 

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Εξοχότατος Υφυπουργός κ. Κυριάκος Κόκκινος, ενώ επίσης επιβεβαιωμένοι ομιλητές θα είναι:

 

 1. Mrs Elly van den Heuvel-Davies, Secretary to the Netherlands Cyber Security Council (CSR), Ministry of Security and Justice of the Netherlands
 2. Mr Bruno Bender, Maritime CyberSecurity Coordinator, PM’s – Secretariat General of the Sea (SGMer), France
 3. Mr Christos Douligeris, Professor, Dpt. of Informatics, University of Pireaus, Greece
 4. Mr Elias Athanasopoulos, Assistant Professor, Department of Computer Science, University of Cyprus, CyberSec4Europe Project, EU Horizon 2020
 5. Mr Dimitris Drakoulis, R&D Director, Innov-Acts Ltd, SecureGas Project, EU Horizon 2020 
 6. Konstantinos Fysarakis, Chief Technology Officer, Sphynx Technology Solutions AG, THREAT-ARREST project, EU Horizon 2020 
 7. Mr Konstantinos Moulinos, Network and Information Security Expert, ENISA
 8. Mr Stefano Bracco, Team Leader at the Security Office in the Director’s Office at the EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators, Italy
 9. Kazem Agamy, Director International Forum for Maritime Transport, Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, Egypt
 10. Mr Benjamin Lambrecht, Unit WG 12 – Critical Infrastructure sectors Energy, Water & Nuclear facilities, Federal Office for Information Security (BSI), Germany
 11. Mr Eyal Pinko, Competitive Intelligence and Cyber Consulting, Israel
 12. Representative – ENCS – European Network for Cyber Security, the Netherlands
 13. Representative – Performance Technologies SA, Greece

 

Ζούμε σε μια δραστικά αναπτυσσόμενη κοινωνία όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα κάθε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια από τις πιο βασικές υπηρεσίες που προσφέρεται από την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας/Εθνικό CSIRT-CY είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού στο να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με δημιουργικό, υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο.

Η έκθεση των παιδιών από νεαρή ηλικία στα ψηφιακά μέσα προσφέρει σημαντικές προοπτικές μάθησης, αλλά από την άλλη όμως πλευρά εμπεριέχει σοβαρούς κίνδυνους όσο για τους ίδιους όσο και για κοντινά τους άτομα.

Τέτοιοι κίνδυνοι ή απειλές συμπεριλαμβάνουν, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τις ψεύτικες ειδήσεις / παραπληροφόρηση ακόμη και σε παράνομη σεξουαλική κακοποίηση και ξενοφοβία.

Read more »

Η έξαρση της πανδημίας του COVID-19 έχει οδηγήσει σε δραματικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας. Ταυτόχρονα, το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών στον κυβερνοχώρο έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα καθώς αρκετές κυβερνοαπειλές εστιάζουν στο θέμα του COVID-19. Η κατακόρυφη αύξηση της χρήσης τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφοριών λόγω τηλεργασίας, αποτέλεσμα των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας και κοινωνικής αποστασιοποίησης, τυγχάνει εκμετάλλευσης από επιτήδειους, εκθέτοντας σημαντικά χρήστες και δομές σε ένα πρωτόγνωρο τοπίο κινδύνων και απειλών.

Η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από θέματα κυβερνοασφάλειας κρίνεται ως αναγκαία για τη θωράκιση της οικονομίας και για τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του Κράτους και των υπηρεσιών που το υποστηρίζουν. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) και η Εθνική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (Εθνικό CSIRT-CY), παρ’ όλες τις αντιξοότητες, βρίσκονται στη πρώτη γραμμή για την επίτευξη αυτών των στόχων. Read more »