Δραστηριότητες CSIRT-CY

 

 

Προσοχή σε κακόβουλους χρήστες που προσπαθούν να σας αποσπάσουν τα προσωπικά σας στοιχεία.

Οκτώβριος ο Ευρωπαϊκός Μήνας Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. #ThinkB4UClick #CyberSecMonth

Αυτός ο Οκτώβριος σηματοδοτεί τον 8ο ευρωπαϊκό μήνα κυβερνοασφάλειας (ECSM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο μεταξύ των πολιτών της ΕΕ. Η ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και υποστηρίζεται από τα κράτη μέλη και περισσότερους από 300 εταίρους από όλους τους κλάδους.

  Read more »

In 2019, high level executives of national cybersecurity authorities, the European Commission and ENISA,  the EU Agency for Cybersecurity participated in the table-top Blueprint Operational Level Exercise (Blue OLEx) 2019, which underlined the need to implement an intermediate level between the technical and the political ones in the EU cyber crisis management framework.

Read more »