Δραστηριότητες CSIRT-CY

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (European Security and Defence College – ESDC) να αναθέσει στην ΑΨΑ / Εθνικό CSIRT-CY, τη διοργάνωση συνεδρίου διαδικτυακής εκπαίδευσης με θέμα την κυβερνοασφάλεια, αποτελεί τιμή για την Κυπριακή Δημοκρατία και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του ευρωπαϊκού μηχανισμού ESDC στις αρμόδιες για την κυβερνοασφάλεια κυπριακές αρχές.

Read more »

Το αντικείμενο της Κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο και της προστασίας των συστημάτων τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριών των Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών, είναι το αποκλειστικό αντικείμενο της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και του Εθνικού CSIRT-CY.

Το Εθνικό CSIRT-CY αποτελεί προέκταση του Πανευρωπαϊκού Δικτύου CSIRTs (CSIRT Network), το οποίο  είναι συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Η Κυβερνοασφάλεια είναι πλέον και αντικείμενο έρευνας και μελέτης από ακαδημαϊκές ομάδες οι οποίες εξειδικεύονται σε θέματα ασφάλειας σε τηλεπικοινωνιακά και πληροφοριακά συστήματα.

Ότι ο κυβερνοχώρος χαρακτηρίζεται από το ΝΑΤΟ ως ο πέμπτος τομέας στρατιωτικής δραστηριότητας και θεωρείται εξίσου σημαντικός όπως οι τομείς στρατιωτικής δραστηριότητας της ξηράς, της θάλασσας, του αέρα και του διαστήματος, αποτελεί σοβαρή ένδειξη και απόδειξη για τη σημασία που αποδίδουν τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί στον «χώρο» αυτό.

Και ως χώρος, μέσω του οποίου και εντός του οποίου εκτυλίσσονται σοβαρές διεργασίες στον τομέα της επικοινωνίας, ο κυβερνοχώρος είναι στόχος επιθέσεων από άνομες δυνάμεις.

Read more »

Η αυξανόμενη ψηφιακή διασυνδεσιμότητα του σύγχρονου κόσμου, σε συνδυασμό με την επίσπευση προσαρμογής του τομέα της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού, επιτάσσει την συνεχή εκμάθηση κανόνων και χρήσιμων πρακτικών ασφαλείας ήδη από την παιδική ηλικία.

Μπορεί η έκθεση των παιδιών στα ψηφιακά μέσα και στο διαδίκτυο να προσφέρει σημαντικές προοπτικές μάθησης, ωστόσο εμπεριέχει και σοβαρούς κινδύνους, κυρίως όσον αφορά την ιδιωτικότητα, τον σχολικό εκφοβισμό, την παραπληροφόρηση, και την κακοποίηση ανεξάρτητα από τη μορφή που λαμβάνει. Read more »

Υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας – Εθνικού CSIRT-CY και του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου – Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνίων.

Σκοπός του παρόντος μνημονίου συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος κυβερνοασφάλειας / κυβερνοάμυνας για προστασία των κρίσιμων ή άλλων υποδομών, καθώς και η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας τύπου Cyber Range η οποία θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εκπαίδευσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Το μνημόνιο συνεργασίαςέχουν υπογράψει εκ μέρους και για λογαριασμό της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας ο κ. Γιώργος Μιχαηλίδης Επίτροπος Επικοινωνιών και εκ μέρους και για λογαριασμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας Τηλεπικοινωνιών ο Καθηγητής Σταύρος Σταυρού, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστήμων και Διευθυντής του Εργαστηρίου.