Κβαντική πληροφορική και κρυπτογραφία: Το κλειδί για την επίτευξη ανθεκτικότητας, τεχνολογικής κυριαρχίας και ηγεσίας

Posted by & filed under Security Alerts, Security News.

Η κρυπτογραφία είναι ζωτικής σημασίας για την κυβερνοασφάλεια. Ιδιότητες της ασφάλειας όπως η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η αυθεντικότητα, η μη-αποποίηση στηρίζονται σε ισχυρούς κρυπτογραφικούς μηχανισμούς, ειδικότερα σε ένα διασυνδεδεμένο κόσμο.

Αλλαγή τακτικής από κυβερνοεγκληματίες ενώ τα θύματα αρνούνται να καταβάλουν λύτρα για ransomware

Posted by & filed under Security Alerts, Security News.

Ο μέσος όρος λύτρων που καταβάλλεται σε κυβερνοεγκληματίες μετά από επίθεση ransomware μειώνεται καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αρνούνται να υποκύψουν σε απαιτήσεις για καταβολή λύτρων.

Authorities Seize Dark-Web Site Linked to the Netwalker Ransomware

Posted by & filed under Security News.

U.S. and Bulgarian authorities this week took control of the dark web site used by the NetWalker ransomware cybercrime group to publish data stolen from its victims. “We are striking back against the growing threat of ransomware by not only bringing criminal charges against the responsible actors, but also disrupting criminal online infrastructure and, wherever… Read more »

Top Cyber Attacks of 2020

Posted by & filed under Security News.

With so much of the world transitioning to working, shopping, studying, and streaming online during the coronavirus pandemic, cybercriminals now have access to a larger base of potential victims than ever before. “Zoombomb” became the new photobomb—hackers would gain access to a private meeting or online class hosted on Zoom and shout profanities and racial slurs or flash pornographic… Read more »

Sunburst backdoor shares features with Russian APT malware

Posted by & filed under Security News.

Kaspersky researchers found that the Sunburst backdoor, the malware deployed during the SolarWinds supply-chain attack, shows feature overlaps with Kazuar, a .NET backdoor tentatively linked to the Russian Turla hacking group. Turla (aka VENOMOUS BEAR and Waterbug) has been coordinating information theft and espionage campaigns as far back as 1996 and is the main suspect behind attacks targeting the Pentagon and NASA, the U.S…. Read more »