Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Council) υιοθετεί στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Posted by & filed under Security News.

Το Συμβούλιο της ΕΕ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε και επίσημα μια νέα στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η νέα στρατηγική που θα τεθεί σε εφαρμογή την ερχόμενη ψηφιακή δεκαετία, παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2020.

OVH data center burns down knocking major sites offline

Posted by & filed under Security News.

In a major unprecedented incident, data centers of OVH located in Strasbourg, France have been destroyed by fire. OVH is the largest hosting provider in Europe and the third-largest in the world. The cloud computing company provides VPS, dedicated servers, and other web services. Customers are being advised by the company to enact their disaster recovery plans after the… Read more »

European Banking Authority discloses Exchange server hack

Posted by & filed under Security News.

The European Banking Authority (EBA) took down all email systems after their Microsoft Exchange Servers were hacked as part of the ongoing attacks targeting organizations worldwide. EBA is part of the European System of Financial Supervision and it oversees the integrity orderly functioning of the EU banking sector.

Το δεδομένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ρίσκο: 83% των οργανισμών αντιμετωπίζουν παραβιάσεις δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Posted by & filed under Security News.

Τα δεδομένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βρίσκονται σε ρίσκο, με 83% των οργανισμών να αντιμετωπίζουν παραβιάσεις δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τα δεδομένα πελατών και εταιρειών που βρίσκονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι σε ρίσκο σύμφωνα με 95% των υπευθύνων IT. Επιπλέον, 83% των οργανισμών αντιμετώπισαν παραβιάσεις δεδομένων μέσω αυτού του καναλιού τους τελευταίους 12 μήνες. Ο ανθρώπινος παράγοντας ευθύνεται… Read more »

Federal Reserve nationwide outage impacts US banking system

Posted by & filed under Security News.

The US Federal Reserve suffered a massive IT systems outage today that prevented wire transfers, ACH transactions, and other services from operating. When performing a US wire transfer or ACH withdrawal/deposit, the transaction first goes through the Federal Reserve Bank systems who facilitate the transaction. Today, the Federal Reserve banking systems suffered an outage caused… Read more »