Παγκύπριος Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας CCSC 2021

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Μέσω του Παγκύπριου Διαγωνισμού Κυβερνοασφάλειας (CCSC) η Κυπριακή Εθνική Ομάδα επιλέγεται και εκπαιδεύεται με σκοπό την συμμετοχή της στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας ECSC που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής σε συνεργασία με ειδικούς ασφάλειας πληροφοριών στην Κύπρο, από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον κλάδο κυβερνοασφάλειας ετοιμάζει την πρώτη εθνική ομάδα που θα… Read more »

Τριήμερο συνέδριο Course on Cybersecurity Organisational and Defensive Capabilities

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Στα πλαίσια συνεργασίας με το European Security and Defense College (ESDC), η ΑΨΑ/Εθνικό CSIRT-CY φιλοξενούν το τριήμερο συνέδριο με τίτλο Course on Cybersecurity Organisational and Defensive Capabilities από τις 18-20 Ιανουαρίου 2021. Θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο είναι η ασφάλεια πληροφοριών, η διαχείριση ρίσκου, η ανταπόκριση και η αντιμετώπιση περιστατικών, η συλλογή πληροφοριών για… Read more »

Χαιρετισμός Επιτρόπου Εποικινωνιών στο συνέδριο ESDC 2021

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

First I would like to welcome you all in this online course on “Cybersecurity Organizational and Defensive Capabilities” a course dedicated to cyber challenges in the areas of information and risk management, incident handling, threat intelligence and media monitoring and response It is really a great pleasure that I am addressing this course today, a… Read more »

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΨΑ / Εθνικό CSIRT-CY

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (European Security and Defence College – ESDC) να αναθέσει στην ΑΨΑ / Εθνικό CSIRT-CY, τη διοργάνωση συνεδρίου διαδικτυακής εκπαίδευσης με θέμα την κυβερνοασφάλεια, αποτελεί τιμή για την Κυπριακή Δημοκρατία και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του ευρωπαϊκού μηχανισμού ESDC στις αρμόδιες για την κυβερνοασφάλεια κυπριακές αρχές. Το συνέδριο, που… Read more »