Certifications

Το Εθνικό Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας της Ισπανίας (INCIBE) και ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (OAS) διοργανώνουν την έβδομη έκδοση του International CyberEx, ενός διεθνούς διαγωνισμού για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για Ομάδες Ανταπόκρισης σε Ασφάλεια Υπολογιστών(CSIRTs), οι οποίοι θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για απόκριση και τεχνική ανάλυση περιστατικών στον κυβερνοχώρο.

Read more »

Μέσω του Παγκύπριου Διαγωνισμού Κυβερνοασφάλειας (CCSC) η Κυπριακή Εθνική Ομάδα επιλέγεται και εκπαιδεύεται με σκοπό την συμμετοχή της στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας ECSC που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής σε συνεργασία με ειδικούς ασφάλειας πληροφοριών στην Κύπρο, από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον κλάδο κυβερνοασφάλειας ετοιμάζει την πρώτη εθνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας ECSC. Οι μέντορες ρυθμίζουν και εκτελούν τις εθνικές προκλήσεις, διαμοιράζουν τις δραστηριότητες, εκπαιδεύουν και προετοιμάζουν τα κυβερνο-ταλέντα για τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας ECSC. Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας στηρίζει έμπρακτα τη δράση αυτή παρέχοντας μέντορες από το προσωπικό της και ως χορηγός.

 

Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία το συνέδριο Course on Cybersecurity Organisational and Defensive Capabilities, το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά από την ΑΨΑ/Εθνικό CSIRT-CY σε συνεργασία με το European Security and Defence College (ESDC).

Read more »

Στα πλαίσια συνεργασίας με το European Security and Defense College (ESDC), η ΑΨΑ/Εθνικό CSIRT-CY φιλοξενούν το τριήμερο συνέδριο με τίτλο Course on Cybersecurity Organisational and Defensive Capabilities από τις 18-20 Ιανουαρίου 2021. Θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο είναι η ασφάλεια πληροφοριών, η διαχείριση ρίσκου, η ανταπόκριση και η αντιμετώπιση περιστατικών, η συλλογή πληροφοριών για κυβερνοαπειλές κ.α.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν πέραν των 150 επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι συμμετέχοντες προέρχονται κυρίως από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν αντιπροσωπείες από 22 κράτη-μέλη, τρίτες χώρες όπου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διατηρεί αποστολές, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και από πολλά ινστιτούτα και υπηρεσίες της ΕΕ.

Η συνεργασία μεταξύ ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT-CY και ESDC έλαβε χώρα για πρώτη φορά το 2019 με την διεξαγωγή του συνεδρίου στην Κύπρο σε συνεργασία και με την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ενώ φέτος εξαιτίας των μέτρων κατά της πανδημίας της νόσου COVID-19, το συνέδριο πραγματοποιείται διαδικτυακά. Η ευρύτερη συνεργασία της ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT-CY με το ESDC αποσκοπεί στην δημιουργία ευρωπαϊκού φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσία, η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η καλλιέργεια κουλτούρας κυβερνοασφάλειας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Προς την επίτευξη αυτών των στόχων, η σημαντικότητα του συνεδρίου έγκειται στο ότι παρέχει τη δυνατότητα για την ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας, και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στους συμμετέχοντες, σε διάφορα επίπεδα σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια. Με αυτό το τρόπο, επιτυγχάνεται η βελτίωση της υφιστάμενης γνώσης, των ικανοτήτων και η επάρκεια των επαγγελματιών, ενώ παράλληλα ενισχύεται η εδραίωση της πλατφόρμας Cyber Education Training Exercise and Evaluation (ETEE), αυξάνοντας το εύρος των ενεργειών της μέσω εκπαιδεύσεων σε τεχνικό, στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Μελλοντικός στόχος της συνεργασίας ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT-CY με το ESDC είναι η ανάδειξη του περιφερειακού ρόλου της Κύπρου, καθιστώντας το νησί κέντρο σε θέματα κυβερνοασφάλειας με την πραγματοποίηση του συνεδρίου σε ετήσια βάση. Αναμένεται επίσης η δημιουργία εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων σε θέματα threat intelligence και κρυπτογραφίας για τα επόμενα συνέδρια.

  • First I would like to welcome you all in this online course on “Cybersecurity Organizational and Defensive Capabilities” a course dedicated to cyber challenges in the areas of information and risk management, incident handling, threat intelligence and media monitoring and response

  • It is really a great pleasure that I am addressing this course today, a course attended by more than 150 participants from more than 22 countries

  • It is honestly a great honor for National CSIRT-CY of Digital Security Authority (DSA) of Cyprus to work together with the European Security and Defense College (ESDC) and organize such a great event, and we would like to thank ESDC for trusting us for this task

  • The organization of such events are of great help since they assist European Member states but also other countries to elevate their cyber security posture

  • As Digital Security Authority we are committed to provide such courses as they provide a forum for the exchange of knowledge and best practices among cyber experts across the countries, therefore improving their knowledge, skills and competencies and at the same time help in establishing a network of experts. Unfortunately due to COVID19 challenges we are not in a position to have a F2F event,

  • We do recognize the importance of building Cyber expertise, both within the union but also within our neighbors… and I would like to state our readiness and commitment to utilize our expertise and Cyprus strategic location in developing regional training capabilities

  • Finishing I would like to thank again ESDC for trusting us with such a great task and express our readiness to further our cooperation

  • I do not want to consume more of your time, I would like to wish you all to have a useful and productive training, Thank you