Τελετή Διαβεβαίωσης του Επιτρόπου και του Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης παρέστη σήμερα στην τελετή διαβεβαίωσης του Επιτρόπου και του Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ.κ. Γιώργου Μιχαηλίδη και Πέτρου Γαλίδη, αντίστοιχα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «καταγράφοντας την προηγούμενη ευδόκιμο θητεία σας στις θέσεις του Επιτρόπου και του Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και προσμετρώντας, πρωτίστως, την εργατικότητα που επιδείξατε όσον αφορά την επιτέλεση των καθηκόντων σας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον επαναδιορισμό σας στις εν λόγω θέσεις.

Εργατικότητα που επιμαρτυρείται από την υψηλή προσφορά και την αποτελεσματικότητα στους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων και της σημαίνουσας αποστολής του Γραφείου σας.

Τομείς, στους οποίους παράχθηκε μέχρις στιγμής πλούσιο έργο, το οποίο είναι απολύτως συναφές με τη συγκροτημένη πολιτική που υιοθετήσαμε στοχεύοντας:

• Την εναρμόνιση της κυπριακής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

• Την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες.

• Την Ψηφιακή Ασφάλεια και Κυβερνοασφάλεια.

• Τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για ανάπτυξη και ενδυνάμωση των επενδύσεων.

• Την προστασία του καταναλωτή.

Πρέπει να σημειώσω ότι, αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες επικοινωνιών και τεχνολογίας ως ένα ραγδαία εξελισσόμενο και καθοριστικής σημασίας τομέα για την ανάπτυξη της οικονομίας και την αναβάθμιση του παρεχόμενου επιπέδου υπηρεσιών, επικεντρώσαμε τη στοχευμένη προσπάθειά μας στην εξέλιξη και πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, σε αγαστή συνεργασία και λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Γραφείου του Επιτρόπου, πετύχαμε σημαντικές τομές και βήματα προόδου. Πρέπει να ομολογήσω ότι απαιτούμε πολύ περισσότερα, και μετά τον διορισμό του Υφυπουργό Καινοτομίας και Ψηφιακού Ανασχηματισμού πιστεύω ότι πολλά μπορεί να κάνουμε ακόμα, αλλά και έχουμε κάνει, μεταξύ των οποίων:

• Η ανάπτυξη δικτύων σταθερής και κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης με 100% πληθυσμιακή κάλυψη και την προώθηση εκ μέρους των παροχέων δικτύων υπερ-υψηλών ταχυτήτων, δημιουργώντας τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

• Η ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων που δίνουν στον καταναλωτή τη δυνατότητα επιλογής υπηρεσιών βάσει των αναγκών του, αλλά και του ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνει.

• Η θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Κυβερνοασφάλειας, για τον καθορισμό των μέτρων ασφάλειας που πρέπει να τηρούν όλες οι κρίσιμες υποδομές πληροφοριών του κράτους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ημιδημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

• Η συμμετοχή σε πέντε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για εξασφάλιση τεχνογνωσίας στα θέματα Κυβερνοασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και πρόσθετων κονδυλίων που ανέρχονται περίπου σε τρία εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση σχετικών έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στα όσα συνοπτικά και μόνο παρέθεσα, θεωρώ πως θα ήταν παράλειψη αν δεν ανέφερα, την αναγνωρισιμότητα και την εμπιστοσύνη που χαίρει το Γραφείο του Επιτρόπου και η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας με την ενεργό συμμετοχή του στη:

• Διαμόρφωση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου τόσο στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στα ταχυδρομεία όσο και στην Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.

• Την προσφορά της ρυθμιστικής εμπειρίας της Αρχής σε υπό ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε χώρες της Μέσης Ανατολής και βορείου Αφρικής.

• Την καθοδήγηση και υποστήριξη υπηρεσιών άλλων κρατών μελών για την πιστοποίηση των εθνικών τους ομάδων διαχείρισης ηλεκτρονικών επιθέσεων.

• Οι συνέργειες και η συνεργασία με διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς και οργανισμούς.

Η ραγδαία εξέλιξη των υπηρεσιών επικοινωνιών και τεχνολογίας και των ποικίλων οφελών που αυτές δύνανται να επιφέρουν για την οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες, μας καθιστούν ακόμα πιο αποφασιστικούς κατά τρόπο που θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι στις προτεραιότητες και στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, έτσι ώστε να έχουμε περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του εν λόγω τομέα.

Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση είναι που καλείσθε σήμερα να συνεχίσετε με την ίδια εργατικότητα και ζήλο, πάντοτε σε συνεργασία με τον Υφυπουργό στον οποίον υπάγεται η Αρχή, να επιτελείται το έργο που σας ανατίθεται.

Δεν έχω καμία αμφιβολία, μέσα από την πείρα και εμπειρία σας, και την καταγραφείσα προσφορά σας ότι θα πετύχετε στο έργο που η Πολιτεία σας εμπιστεύεται».

Από την πλευρά του ο κ. Μιχαηλίδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας το Γραφείο του Επιτρόπου εστίασε σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, τη διεύρυνση και προώθηση των επενδύσεων στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Πρόσθεσε ότι το Γραφείο πέτυχε τη δημιουργία ακόμα πιο ανταγωνιστικής αγοράς, ενώ στο εξωτερικό πέτυχε να καθιερωθεί η Κύπρος ανάμεσα σε χώρες που συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, με αποτέλεσμα το 2018 το Γραφείο να πετύχει τη θέση Αντιπροέδρου στο αρμόδιο ευρωπαϊκό Σώμα.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της Κυβερνοασφάλειας, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι η Κύπρος στον τομέα αυτό χαρακτηρίστηκε από το αρμόδιο ευρωπαϊκό Σώμα Ασφάλειας ως πλέον αναπτυσσόμενη στην Ευρώπη.

Τέλος, είπε ότι αν η Κύπρος προχωρήσει στον τομέα της τεχνολογίας με στοχευμένα μέτρα μπορεί να κερδίσει ανεκτίμητα οφέλη για την οικονομία.

 

Τελετή διορισμού Επιτρόπου

« of 7 »

 

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is gathered from Bleeping CoPIO GOV CY, while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.  Through this website, you are able to link to other websites which are not under the control of CSIRT-CY. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them. Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, CSIRT-CY takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.