Παγκύπριος Διαγωνισμός Κυβερνοασφάλειας CCSC 2021

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Μέσω του Παγκύπριου Διαγωνισμού Κυβερνοασφάλειας (CCSC) η Κυπριακή Εθνική Ομάδα επιλέγεται και εκπαιδεύεται με σκοπό την συμμετοχή της στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας ECSC που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής σε συνεργασία με ειδικούς ασφάλειας πληροφοριών στην Κύπρο, από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον κλάδο κυβερνοασφάλειας ετοιμάζει την πρώτη εθνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας ECSC. Οι μέντορες ρυθμίζουν και εκτελούν τις εθνικές προκλήσεις, διαμοιράζουν τις δραστηριότητες, εκπαιδεύουν και προετοιμάζουν τα κυβερνο-ταλέντα για τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας ECSC. Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας στηρίζει έμπρακτα τη δράση αυτή παρέχοντας μέντορες από το προσωπικό της και ως χορηγός.