Ανακοίνωση Δημόσια Διαβούλευση Α.Ψ.Α. 02/2019

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Δημόσια Διαβούλευση Α.Ψ.Α. 02/2019

 

επί της Απόφασης αναφορικά με την υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών ή και φορέων κρίσιμων υποδομών πληροφοριών ή και παροχέων ψηφιακών υπηρεσιών για κοινοποίηση κάθε συμβάντος το οποίο έχει σοβαρό αντίκτυπο στη συνέχιση των υπηρεσιών που παρέχουν.