Προσοχή σε καμπάνιες εξαπάτησης Ηλεκτρονικού Ψαρέματος (Phishing)

Posted by & filed under Ειδοποιήσεις.

Οι εκστρατείες Phishing εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την πανδημία COVID-19 ώστε να ενθαρρύνουν πιθανά θύματα να ακολουθήσουν κακόβουλους συνδέσμους. Σκοπός  τους, η υποκλοπή των διαπιστευτηρίων του χρήστη (username/password) επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς και δίκτυα που ανήκουν σε άτομα ή/και επιχειρήσεις.

Φαίνεται ότι, οι κακόβουλοι χρήστες έχουν επικεντρωθεί στην προσπάθεια απόσπασης εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τον ιό COVID-19, όπως π.χ. λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης διαφόρων κυβερνήσεων όσον αφορά την πανδημία ή όσον αφορά την έρευνα για το εμβόλιο και τις θεραπείες.

Σημειωτέων ότι, το Phishing μέσω SMS (αλλιώς Smishing) παραμένει απειλή, γι’ αυτό και προτείνετε η προσοχή σε ότι παραλαμβάνετε στις προσωπικές ή υπηρεσιακές σας συσκευές.

 

Phishing campaigns continue to use COVID-19 as a theme to find potential victims. Their main goal is to steal user credentials and gain access to accounts and networks owned by individuals and/or businesses.

It seems that malicious actors have their focus on trying to extract confidential information related to COVID-19 virus, information like, how various governments react to the pandemic and their research on a vaccine and possible treatments.

Phishing via SMS (aka Smishing) remains a threat, it is recommended to be careful on how you treat items you receive on your personal or work devices.