Εκπαίδευση στο “Anomali Threat Platform”

Posted by & filed under Δραστηριότητες Εθνικού CSIRT-CY.

Με επιτυχία διεξήχθη την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2018, η εκπαίδευση με θέμα «Anomali Threat Platform» στους αναλυτές του Εθνικού CSIRT-CY από τους εκπαιδευτές του οργανισμού Anomali — Know Your Adversaries.