Οδηγία επιχειρησιακής λειτουργίας οργανισμών

Posted by & filed under Security Alerts, Security News.

Σε συνέχεια των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο ότι, μεγάλος αριθμός του προσωπικού των οργανισμών Κρίσιμων Υποδομών Πληροφοριών χρησιμοποιεί απομακρυσμένη πρόσβαση προς τις υποδομές των υπηρεσιών τους. Λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς κανονισμούς πολιτικών ασφαλείας και τις αναφορές υπηρεσιών ασφαλείας άλλων χωρών (πχ. Ιταλία) όπου η διαδικασία αυτή έφερε κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών… Read more »

Google Cleans Play Store of Nearly 600 Apps for Ad Policy Violation

Posted by & filed under Security News.

Google reacted severely against nearly 600 Android apps in Play Store that were violating two ad-related policies by kicking them out of the repository. The penalty went further with banning the apps from the company’s ad monetization platforms (Google AdMob and Google Ad Manager), essentially cutting authors any hope of getting revenue from their apps… Read more »