Ανακοίνωση Δημόσια Διαβούλευση Α.Ψ.Α. 02/2019

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Δημόσια Διαβούλευση Α.Ψ.Α. 02/2019   επί της Απόφασης αναφορικά με την υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών ή και φορέων κρίσιμων υποδομών πληροφοριών ή και παροχέων ψηφιακών υπηρεσιών για κοινοποίηση κάθε συμβάντος το οποίο έχει σοβαρό αντίκτυπο στη συνέχιση των υπηρεσιών που παρέχουν.   Σχετικά Έγγραφα: Απόφαση αναφορικά με την υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης βασικών… Read more »

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Α.Ψ.Α 01/2019

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Eπί του περιεχομένου του Πλαισίου Μέτρων και Ενεργειών Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών. Συνδεδεμένες Σελίδες: Δημόσια Διαβούλευση Α.Ψ.Α 01/2019 Σχετικά Έγγραφα: Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Α.Ψ.Α 01/2019

Memorandum of Understanding Between the Digital Security Authority of Cyprus and the Israeli National Cyber Directorate

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Recognising that both Parties have independently conducted activities to ensure a safe and stable networked environment, The Digital Security Authority of Cyprus and the Israel National Cyber Directorate [INCD] signed a Memorandum of Understanding to address mutual cyber threats and promote national preparedness in the field of cyber security. The Memorandum of Understanding was signed… Read more »

ITU Cyber Drill – ALERT (Applied Learning for Emergency Response Teams) for Europe Region»

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Με επιτυχία διεξήχθη την εβδομάδα 26-30 Νοεμβρίου 2018, το συνέδριο της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και της Ομάδας του Εθνικού CSIRT-CY με θέμα «ITU Cyber Drill – ALERT (Applied Learning for Emergency Response Teams) for Europe Region».   Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον διεθνή οργανισμό ITU, την Ευρωπαϊκή επιτροπή, από τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς ENISΑ και DECAF, από τον οργανισμό Regional… Read more »