Ανακοίνωση Δημόσια Διαβούλευση Α.Ψ.Α. 02/2019

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Δημόσια Διαβούλευση Α.Ψ.Α. 02/2019   επί της Απόφασης αναφορικά με την υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών ή και φορέων κρίσιμων υποδομών πληροφοριών ή και παροχέων ψηφιακών υπηρεσιών για κοινοποίηση κάθε συμβάντος το οποίο έχει σοβαρό αντίκτυπο στη συνέχιση των υπηρεσιών που παρέχουν.   Σχετικά Έγγραφα: Απόφαση αναφορικά με την υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης βασικών… Read more »

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Α.Ψ.Α 01/2019

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Eπί του περιεχομένου του Πλαισίου Μέτρων και Ενεργειών Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών. Συνδεδεμένες Σελίδες: Δημόσια Διαβούλευση Α.Ψ.Α 01/2019 Σχετικά Έγγραφα: Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Α.Ψ.Α 01/2019

Memorandum of Understanding Between the Digital Security Authority of Cyprus and the Israeli National Cyber Directorate

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Recognising that both Parties have independently conducted activities to ensure a safe and stable networked environment, The Digital Security Authority of Cyprus and the Israel National Cyber Directorate [INCD] signed a Memorandum of Understanding to address mutual cyber threats and promote national preparedness in the field of cyber security. The Memorandum of Understanding was signed… Read more »