Σχετικό με Καμπάνια Vishing (Voice Phishing)

Posted by & filed under Ειδοποιήσεις.

Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας – Εθνική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων: Σήμερα, Δευτέρα 09/11/2020 πελάτες Τραπεζικών Ιδρυμάτων της Κύπρου δέχονται επιθέσεις Τηλεφωνικού Ψαρέματος (Vishing). Οι πελάτες (χρήστες) των τραπεζικών ιδρυμάτων μέσω τηλεφωνήματος που δήθεν προέρχεται από λειτουργό της Τράπεζας, προτρέπονται να μοιραστούν διαπιστευτήρια και προσωπικά στοιχεία με το δήθεν λειτουργό. Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας – Εθνική Ομάδα… Read more »

North Korean Advanced Persistent Threat Focus: Kimsuky

Posted by & filed under Ειδοποιήσεις.

This joint cybersecurity advisory was coauthored by the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), the Federal Bureau of Investigation (FBI), and the U.S. Cyber Command Cyber National Mission Force (CNMF). This advisory describes the tactics, techniques, and procedures (TTPs) used by North Korean advanced persistent threat (APT) group Kimsuky—against worldwide targets—to gain intelligence on various… Read more »

Επιθέσεις Ηλεκτρονικού Ψαρέματος κατά των Κρίσιμων Υποδομών της Δημοκρατίας

Posted by & filed under Ειδοποιήσεις.

Με την πάροδο του χρόνου, το Εθνικό CSIRT-CY έχει χειριστεί και αναλύσει αρκετά περιστατικά ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) που έχουν σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά των κρίσιμων υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μη-Εξουσιοδοτημένη Πρόσβαση σε Κρίσιμη Υποδομή της Δημοκρατίας

Posted by & filed under Ειδοποιήσεις.

Έχει αναφερθεί στην υπηρεσία μας περιστατικό μη-εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δίκτυο κρίσιμης υποδομής. Το περιστατικό, το οποίο φαίνεται να ήταν αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης, ερευνάται από τους μηχανικούς της υπηρεσίας.