2ο Συνέδριο ΝΙS Κυβερνοασφάλειας 2018 (26 Ιουνίου 2018)

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Εθνικό CSIRT

2ο Συνέδριο ΝΙS Κυβερνοασφάλειας 2018

26 Ιουνίου 2018

Στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία

«Εξασφαλίζοντας ένα ψηλό επίπεδο κοινής ασφάλειας στην Κύπρο με την υποστήριξη της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και του Εθνικού CSIRT»

 

Σύνοψη

 

Με στόχο την επιτυχή εφαρμογή του κανονισμού στρατηγικής για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (NIS) στην Κύπρο, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και το Εθνικό CSIRT-CY διοργανώνουν συνέδριο στην Λευκωσία που απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς στην Κύπρο, όπως τις κρίσιμες υποδομές πληροφορίας και τους παροχούς ψηφιακών υπηρεσιών. Το συνέδριο έχει ως στόχο την γνωριμία με την Υπηρεσία Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και τις υπηρεσίες του Εθνικού CSIRT-CY και πως αυτές οι δύο υπηρεσίες μπορούν να συμβάλουν στην δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τις κρίσιμες υποδομές στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, εμπειρογνώμονες θα παρέχουν πρακτικές και ρεαλιστικές προσεγγίσεις ως προς τους τρόπους εναρμόνισης με τις απαιτήσεις του κανονισμού στρατηγικής για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (NIS) για τον εντοπισμό και την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας.