Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Council) υιοθετεί στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Posted by & filed under Security News.

Το Συμβούλιο της ΕΕ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε και επίσημα μια νέα στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η νέα στρατηγική που θα τεθεί σε εφαρμογή την ερχόμενη ψηφιακή δεκαετία, παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2020.

Θα παρέχει ένα πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, οργανισμών και πολιτών της ΕΕ από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο καθώς και την προώθηση ασφαλών συστημάτων πληροφοριών και την προστασία ενός παγκόσμιου, ανοικτού, ελεύθερου και ασφαλούς κυβερνοχώρου.

Το Συμβούλιο θα παρακολουθεί την πρόοδο μέσω ενός σχεδίου δράσης το οποίο θα επανεξετάζεται και θα ενημερώνεται τακτικά.

Πηγή:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/22/cybersecurity-council-adopts-conclusions-on-the-eu-s-cybersecurity-strategy/