Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του Εθνικού CSIRT-CY είναι:

  • Ανταπόκριση και συντονισμός με τους διαχειριστές Εθνικών Υποδομών Κρίσιμων Πληροφοριών, τις τράπεζες και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου για να εξασφαλίσουν (τουλάχιστον) ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας, εφαρμόζοντας υπηρεσίες προληπτικής και αντιδραστικής ασφάλειας για τη μείωση των κινδύνων στο εσωτερικό  δίκτυο καθώς και περιστατικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
  • Ευαισθητοποίηση στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών.
  • Συνεργασία με ευρωπαϊκές και διεθνείς ομάδες αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας υπολογιστών.
  • Εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ως μέρος της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA).