Νέα Ασφάλειας

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) διοργανώνεται από το δίκτυο Insafe/INHOPE, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής*, με σκοπό να προωθηθεί η ασφαλής και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ειδικότερα ανάμεσα στα παιδιά και τους/τις νέους/νέες. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) εορτάζεται, κάθε χρόνο, τη δεύτερη μέρα, της δεύτερης εβδομάδας, του δεύτερου μήνα (Φεβρουαρίου), όπου εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, ενώνουν τις φωνές τους, με στόχο να ενθαρρύνουν τις θετικές αλλαγές στο Διαδίκτυο και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση, αναφορικά με τα ζητήματα Aσφάλειας στο Διαδίκτυο.

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και καλύτερου Διαδικτύου, όπου ο καθένας και η καθεμία θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο υπεύθυνα, κριτικά, δημιουργικά και με σεβασμό. Η εκστρατεία στοχεύει να προσεγγίσει τα παιδιά, τους/τις νέους/νέες, τους γονείς και τους κηδεμόνες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις εκπαιδευτές και τους/τις κοινωνικούς λειτουργούς. Επίσης, η εκστρατεία στοχεύει και στη βιομηχανία, τους φορείς λήψης αποφάσεων και οι πολιτικοί, ενθαρρύνοντας τη συμβολή τους στη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου.

Γιορτάζοντας τη θετική δύναμη του Διαδικτύου, το σύνθημα της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, “Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο”, έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να κινητοποιήσει όλους/όλες, έτσι ώστε να συμβάλουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, αξιοποιώντας στο έπακρο τη δυνατότητα του Διαδικτύου, να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Read more »

The FBI has seized the WeLeakInfo.com websites for selling subscriptions to data that were exposed in data breaches.

WeLeakInfo.com is a data breach notification service that allows its customers to verify if their credentials been compromised in data breaches. The service was claiming a database of over 12 billion records from over 10,000 data breaches. I used the past because a joint operation conducted by the FBI in coordination with the UK NCA, the Netherlands National Police Corps, the German Bundeskriminalamt, and the Police Service of Northern Ireland resulted in the seizure of the WeLeakInfo.com domain.

Read more »

Microsoft released the January 2019 Office security updates, bundling a total of seven security updates and three cumulative updates for five different products, six of them patching flaws allowing remote code execution.

Redmond also released the January 2020 Patch Tuesday security updates, with security updates for 49 vulnerabilities, seven of them being classified as Critical and 41 as Important.

Unlike previous Patch Tuesday releases, Microsoft did not publicly disclose any vulnerabilities found to be actively exploited in the wild.

To download Microsoft Office security updates on your device, you have to click on the corresponding Knowledge Base article in the table below and then scroll down to the “How to download and install the update” section to grab the update packages for each product.

Read more »

It’s the end of an era: Windows 7 will reach end of support tomorrow, on January 14, a decade after its initial release, with Microsoft to no longer provide users with software updates and security updates or fixes.

“The specific end of support day for Windows 7 will be January 14, 2020,” Microsoft says. “After that, technical assistance and software updates from Windows Update that help protect your PC will no longer be available for the product.

Therefore, it’s important that you upgrade to a modern operating system such as Windows 10, which can provide the latest security updates to help keep you and your data safer.”

For products that have reached their end of support, Microsoft stops providing bug fixes for issues that are discovered, security fixes for newly found vulnerabilities, or technical support.

Customers who still use end of service software are advised to move to a new Windows 10 device or to upgrade as soon as possible to avoid falling victim to malware infections and attacks exploiting newly discovered security risks.

Read more »

The Tails Project released a new version of the security-focused Tails Linux distribution and advises users to upgrade as soon as possible to fix multiple security vulnerabilities impacting the previous Tails 4.1.1 version.

Tails (short for The Amnesic Incognito Live System) is a Linux distro focused on guarding its users’ anonymity and help them circumvent censorship by forcing all Internet connections through the Tor network.

The new Tails 4.2 version also comes with important improvements to its automatic upgrade feature, new command-line tools for SecureDrop users “to analyze the metadata of leaked documents on computers that cannot use the Additional Software feature”, and some additional updates.

Read more »