Νέα Ασφάλειας

Το 2020 υπήρξαν 599 παραβιάσεις δεδομένων στις ΗΠΑ σε στόχους που ανήκουν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ο αντίκτυπος των παραβιάσεων επηρέασε περισσότερους από 26 εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι παραβιάσεις που καταγράφηκαν στην βάση δεδομένων του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ είναι ταξινομημένες στις παρακάτω κατηγορίες:

Read more »

Η κρυπτογραφία είναι ζωτικής σημασίας για την κυβερνοασφάλεια. Ιδιότητες της ασφάλειας όπως η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η αυθεντικότητα, η μη-αποποίηση στηρίζονται σε ισχυρούς κρυπτογραφικούς μηχανισμούς, ειδικότερα σε ένα διασυνδεδεμένο κόσμο.

Read more »

Ο μέσος όρος λύτρων που καταβάλλεται σε κυβερνοεγκληματίες μετά από επίθεση ransomware μειώνεται καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αρνούνται να υποκύψουν σε απαιτήσεις για καταβολή λύτρων.

Read more »

U.S. and Bulgarian authorities this week took control of the dark web site used by the NetWalker ransomware cybercrime group to publish data stolen from its victims.

“We are striking back against the growing threat of ransomware by not only bringing criminal charges against the responsible actors, but also disrupting criminal online infrastructure and, wherever possible, recovering ransom payments extorted from victims,” said Acting Assistant Attorney General Nicholas L. McQuaid of the Justice Department’s Criminal Division.

“Ransomware victims should know that coming forward to law enforcement as soon as possible after an attack can lead to significant results like those achieved in today’s multi-faceted operation.”

In connection with the takedown, a Canadian national named Sebastien Vachon-Desjardins from the city of Gatineau was charged in the U.S. state of Florida for extorting $27.6 million in cryptocurrency from ransom payments. Read more »

With so much of the world transitioning to working, shopping, studying, and streaming online during the coronavirus pandemic, cybercriminals now have access to a larger base of potential victims than ever before.

“Zoombomb” became the new photobomb—hackers would gain access to a private meeting or online class hosted on Zoom and shout profanities and racial slurs or flash pornographic images. Nation-state hacker groups mounted attacks against organizations involved in the coronavirus pandemic response, including the World Health Organization and Centers for Disease Control and Prevention, some in an attempt to politicize the pandemic.

Even garden-variety cyber attacks like email phishing, social engineering, and refund theft took on a darker flavor in response to the widespread economic precarity brought on by the pandemic.

“Hackers were mostly trying to take advantage of people’s fear by offering medical equipment like thermometers and masks for cheap, low-rate loan offers and fake government emails,” said Mark Adams, a cybersecurity analyst and subject matter expert for Springboard’s new Cyber Security Career Track. “You know, the kinds of emails that say you owe X amount in back taxes and you will be arrested if you do not respond to this email today!”

Here’s a closer look at some of the biggest cyberattacks of 2020. Read more »