Νέα Ασφάλειας

The US Federal Reserve suffered a massive IT systems outage today that prevented wire transfers, ACH transactions, and other services from operating.

When performing a US wire transfer or ACH withdrawal/deposit, the transaction first goes through the Federal Reserve Bank systems who facilitate the transaction.

Today, the Federal Reserve banking systems suffered an outage caused by an “operational error” on their end. In other words, someone made a mistake that caused the systems to go down.

At this time, the Federal Reserve Bank has not provided much details other than their system status report reproduced below.

February 24, 2021 2:32 PM Eastern Time
Access to FedCash Services via the FedLine Web solution has been restored. We are extending the cash order deadline for FedCash Services to 3:30 p.m. local time of the servicing Federal Reserve Bank. Please contact your local FedCash Services customer support if you have any questions. For a complete list of customer support contacts for your institution, please visit the Contact page.

February 24, 2021 2:17 PM Eastern Time
The issue impacting Central Bank applications has been resolved and users may resume normal access.

February 24, 2021 2:14 PM Eastern Time
Beginning around 11:15 a.m. ET, Federal Reserve Bank staff became aware of a disruption for all services.  Our technical teams have determined that the cause is a Federal Reserve operational error.  We will provide updates via service status as more information becomes available.  We acknowledge that payment deadlines are impacted and will communicate remediation efforts to our customers when available.  Thank you for your patience while we work to resolve the issue.

February 24, 2021 1:18 PM Eastern Time
The Federal Reserve Bank staff is currently investigating a disruption to multiple services. We will continue to provide updates as soon as they are available.

February 24, 2021 12:43 PM Eastern Time
The Federal Reserve Bank staff is currently investigating a possible issue or disruption to multiple services. We will provide updates as soon as they are available.

This outage affected almost every electronic service offered by the Federal Reserve Bank, including Account Services, Central Bank, Check 21, Check Adjustments, FedACH, FedCash, FedLine Advantage, FedLine Command, FedLine Direct, FedLine Web, Fedwire Funds, Fedwire Securities, and National Settlement.

Federal Reserve Bank services outage

 

Due to these outages, numerous cryptocurrency exchanges, such as Binance, reported that they were unable to perform ACH deposits or withdrawals.

 

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is gathered from BLEEPING COMPUTER, while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. Through this website, you are able to link to other websites which are not under the control of CSIRT-CY. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them. Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, CSIRT-CY takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

Το 2020 υπήρξαν 599 παραβιάσεις δεδομένων στις ΗΠΑ σε στόχους που ανήκουν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ο αντίκτυπος των παραβιάσεων επηρέασε περισσότερους από 26 εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι παραβιάσεις που καταγράφηκαν στην βάση δεδομένων του Υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ είναι ταξινομημένες στις παρακάτω κατηγορίες:

Read more »

Η κρυπτογραφία είναι ζωτικής σημασίας για την κυβερνοασφάλεια. Ιδιότητες της ασφάλειας όπως η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η αυθεντικότητα, η μη-αποποίηση στηρίζονται σε ισχυρούς κρυπτογραφικούς μηχανισμούς, ειδικότερα σε ένα διασυνδεδεμένο κόσμο.

Read more »

Ο μέσος όρος λύτρων που καταβάλλεται σε κυβερνοεγκληματίες μετά από επίθεση ransomware μειώνεται καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αρνούνται να υποκύψουν σε απαιτήσεις για καταβολή λύτρων.

Read more »

U.S. and Bulgarian authorities this week took control of the dark web site used by the NetWalker ransomware cybercrime group to publish data stolen from its victims.

“We are striking back against the growing threat of ransomware by not only bringing criminal charges against the responsible actors, but also disrupting criminal online infrastructure and, wherever possible, recovering ransom payments extorted from victims,” said Acting Assistant Attorney General Nicholas L. McQuaid of the Justice Department’s Criminal Division.

“Ransomware victims should know that coming forward to law enforcement as soon as possible after an attack can lead to significant results like those achieved in today’s multi-faceted operation.”

In connection with the takedown, a Canadian national named Sebastien Vachon-Desjardins from the city of Gatineau was charged in the U.S. state of Florida for extorting $27.6 million in cryptocurrency from ransom payments. Read more »