Επικοινωνία

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info[at]csirt.cy
Δακτυλικό Αποτύπωμα Κρυπτογράφησης: 3B8C E530 84F3 8F7C 245B 269C FA7F F237 B641 952D
Τηλέφωνο 1: +357 22693094
Τηλέφωνο 2: +357 22693095

 

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε τα περιστατικά ασφαλείας συμπληρώνοντας τη φόρμα Αναφοράς Περιστατικών.
Το  Εθνικό CSIRT-CY ΔΕΝ είναι δημόσιο γραφείο υποστήριξης πληροφορικής, τυχόν ερωτήματα όπως “Είναι μολυσμένος ο υπολογιστής μου?” θα απορρίπτονται, και θα πρέπει να ανατρέξετε σε δημόσιους πόρους στο διαδίκτυο ή σε εμπορικά γραφεία υποστήριξης.

    Φόρμα Επικοινωνίας
    [recaptcha recaptcha-915]