Επιθέσεις κατά πελατών Κυπριακών Τραπεζικών Ιδρυμάτων

Posted by & filed under Security News, Ειδοποιήσεις.

Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας – Εθνική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων:

Από την Τετάρτη 30/09/2020 οι πελάτες Τραπεζικών Ιδρυμάτων της Κύπρου δέχονται επιθέσεις Ηλεκτρονικού Ψαρέματος (Phishing).

Οι πελάτες (χρήστες) των τραπεζικών ιδρυμάτων προτρέπονται μέσω κακόβουλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κυρίως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα οποία υπάρχουν λογότυπα και διακριτικά τραπεζικών ιδρυμάτων, να ακολουθήσουν κακόβουλο σύνδεσμο που δήθεν ανήκει στα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό να υποκλέψουν διαπιστευτήρια σύνδεσης.

Από την Τετάρτη 30/09/2020 η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας – Εθνική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων έχει ενημερώσει όλες τις Κρίσιμες Πληροφοριακές Υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και τις Αρμόδιες Αρχές και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις Αστυνομικές Αρχές.

Παρακαλείται το κοινό όπως ευαισθητοποιηθεί στον έλεγχο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει και όπως ενημερώνεται από τις σχετικές ανακοινώσεις της Αστυνομίας και της Αρχής.