Εκπαίδευση σε Malware Analysis, Memory Forensics and Incident Management.

Posted by & filed under National CSIRT-CY Activities.

Με επιτυχία διεξήχθη την Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου 2018, η εκπαίδευση με θέμα «Malware Analysis, Memory Forensics and Incident Management»

στους αναλυτές του Εθνικού CSIRTCY από τους εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκό οργανισμού ENISA (European Union Agency for Network and Information Security).