Εκπαίδευση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΑΨΑ/Εθνικό CSIRT-CY σε θέματα κυβερνοασφάλειας

Posted by & filed under Δραστηριότητες Εθνικού CSIRT-CY.

Η αυξανόμενη ψηφιακή διασυνδεσιμότητα του σύγχρονου κόσμου, σε συνδυασμό με την επίσπευση προσαρμογής του τομέα της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού, επιτάσσει την συνεχή εκμάθηση κανόνων και χρήσιμων πρακτικών ασφαλείας ήδη από την παιδική ηλικία.

Μπορεί η έκθεση των παιδιών στα ψηφιακά μέσα και στο διαδίκτυο να προσφέρει σημαντικές προοπτικές μάθησης, ωστόσο εμπεριέχει και σοβαρούς κινδύνους, κυρίως όσον αφορά την ιδιωτικότητα, τον σχολικό εκφοβισμό, την παραπληροφόρηση, και την κακοποίηση ανεξάρτητα από τη μορφή που λαμβάνει.

Η ΑΨΑ/Εθνικό CSIRT-CY σε συντονισμό και υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) λαμβάνει μέρος στο Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Cyber Safety II. Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο την προώθηση, παρακολούθηση και υλοποίηση της «Εθνικής Στρατηγικής για ένα Ασφαλέστερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο».

Πρόσφατα, η ΑΨΑ/Εθνικό CSIRT-CY πραγματοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο σε μαθητές του Γυμνασίου Λευκάρων. Το σεμινάριο είχε διάρκεια τρεις διδακτικές περιόδους και περιελάμβανε διαδραστικά εργαστήρια όπως εκπαίδευση με την πλατφόρμα Kahoot, εκπαίδευση σχετικά με κακόβουλες επιθέσεις keylogger, συζήτηση, καθώς και παραδείγματα με πραγματικά σενάρια.

Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά τριάντα-επτά (37) εκπαιδευτικά σεμινάρια, στα οποία συμμετείχαν επτακόσιοι-εξήντα-τέσσερις (764) μαθητές και πενήντα-εννέα (59) εκπαιδευτικοί. Επιπλέον έχουν προγραμματιστεί ακόμα τριάντα-δύο (32) διαδραστικά εργαστήρια για χίλιους-ενενήντα-έξι (1096) μαθητές και είκοσι-εννέα (29) εκπαιδευτικούς.